Lied bij lijdensevangelie

Melodie: 
Liedboek 587 ‘Licht voor de wereld’ / Gezang 180 ‘Gethsemane, die nacht moest eenmaal komen’. Melodie oorspronkelijk van Johann Crüger, ook choraal in Johannespassion van J.S. Bach, o.m. ‘O große Lieb, O Lieb ohn alle Maße’.
Auteur van de tekst: 
H.M. de Rivecourt-Hoogenraad
Tekst: 

Lied bij lijdensevangelie

bij Johannes 18,1-11: Jezus en de soldaten

Licht voor de wereld, geeft U zich gevangen?
mild in een nacht van duistere belangen,
drinkt u de beker die U is gegeven.
Leer mij te leven.

bij Johannes 18,12-27: Jezus wordt gearresteerd en verhoord door de hoge priester

Koud in de nacht, door diepe angst bevangen
warmen wij ons aan leugens van verlangen
laten wij vallen wie ons is gegeven
Leer mij te leven.

bij Johannes 18,28-36: Jezus en Pilatus

Wat zijn de misdaden die U begaan hebt,
de overtredingen die U gedaan hebt?
wat is het toch dat U nu wordt ontboden
om U te doden?

Zo staat U daar, terecht als rechteloze,
toch bent u koning, door God uitgekozen.
Geen vorst die met geweld is aangetreden:
Koning van vrede!

bij Johannes 18:37-19,6 Jezus geslagen en bespot

Hier is God zelf, ontdaan van alle glorie,
kwetsbaar en naakt, maar toch hij is uw koning.
Die ware vrijheid, vrede mij wil geven
liet ik niet leven.