Psalm 2

Melodie: 
Psalm 2
Auteur van de tekst: 
Hugo de Vries
Bijbelversen: 
Psalms 2:0 (ESV) Read...
Tekst: 

1. Uit zoveel landen dreigt een wreed geweld:
haat heeft de plaats van vrede ingenomen.
Schier elke avond wordt het ons verteld:
onschuldigen zijn zinloos omgekomen.
’T is alles opstand tegen U. o HEERE,
om tegen Uw Gezalfde in te gaan.
Hun enig doel is Uw naam te onteren,
de dienst aan u te laten ondergaan.

2. Maar God Die in de hoge hemel troont
is niet benauwd, Hij moet zelfs spottend lachen !
Hij, Hij allen is drager van de Kroon,
zij kunnen straks zijn hete toorn verwachten.
Hij spreekt hen toe: “Doe weg je boze plannen !”
want deze koning is gezalfd door Mij !
Mijn heil zal altijd Sions berg omspannen;
Mijn vast Verbond geldt voor hen allebei.

3. Ik ben die koning door Hem aangesteld
Zijn zoon ben ik, zo heeft Hij Zelf gesproken.
Hij is mijn Vader en mijn sterke Held,
Hij heeft Zijn Woord van bijstand nooit gebroken.
Als ik Hem roep zal Hij mij krachten geven
om al die goddeloosheid neer te slaan.
en wie het ziet, zijn tere ziel zal beven:
“wie kan de God van Israel weerstaan ?”

4. Dus machtigen en al wie plannen maakt,
erken Gods Macht en luister naar de HEERE !
Als heel Zijn overmacht je heeft geraakt
toon dan respect en houdt Hem hoog in ere.
Buig voor Zijn zoon, laat Hem je leven leiden
want zonder God is alles leeg en doods.
Maar wil je voortaan voor de HEERE strijden
dan wordt je leven rijk gevuld en groots.